About adminView all posts by admin

קליפ אישי / משפחתי

Home | אורן לב שיר בהפתעה | קליפ אישי / משפחתי
שיר במתנה

הפקת שיר קליפ משפחתי

שיר בהפתעה מיסודו ובניהולו של אורן לב
אולפן ההקלטות הוותיק ביותר
בתחום שיר אישי-משפחתי מאז שנת 1993.
ביחד אתכם נבחר את המנגינה לקליפ ולאחר מכן צוות הכותבים יכתוב את המילים.
לאחר שאישרתם את המילים נתאם את יום ההקלטה
אשר יכלול את הפקת הצילום-ההקלטות ובסיום עריכתו הסופית.